มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการพัฒนาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม.

มทบ.33 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการพัฒนาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.64 โดยได้ดำเนินการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง กวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผบ.มทบ.33 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 และคณะได้มาพบปะเยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรมกับกำลังพล