มทบ.33 ได้จัดกิจกรรม ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของกำลังพล รวมทั้งเจ้าหน้าที่  และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในการแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตร

มทบ.33 ได้จัดกิจกรรม ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของกำลังพล รวมทั้ง เจ้าหน้าที่  และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงในการแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตร อันประกอบด้วย กะหล่ำปลี  ฟักเขียว ฟักทอง แก้วมังกร มะม่วง รวมจำนวนกว่า 16  ตัน โดย แจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ แคดดี้ คนงาน ของ ศพก.มทบ.33 จำนวน 500 คน แจกจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ คนงาน และราษฎร หมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า จำนวน 150 คน แจกจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัว ศฝ.นศท.มทบ.33 จำนวน 100 คน และแจกจ่ายให้กำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในหมู่บ้านป่าพร้าวใน จำนวน 50 คน ซึ่งผลผลิตดังกล่าวได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือมาจากราษฎร ในพื้นที่ อ.อมก๋อย โดยการประสานงานของ นายพะนะเชีย(หนานหล้า)ผู้นำชุมชนบ้านปางยาง ซึ่ง ผบ.มทบ.33 และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.33 และคณะได้ร่วมแจกจ่ายและกล่าวขอบคุณในความมีน้ำใจของชาว อ.อมก๋อย ในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้