มทบ.33 ร่วมทำบุญปล่อยปลา กับ พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี เจ้าอาวาส วัดคันธาราม ณ บริเวณท่าน้ำปิง ด้านหลังอนุสาวรีย์ พระเจ้ากาวิละ

ผบ.มทบ.33 และคณะนายทหาร พร้อมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.33 ร่วมทำบุญปล่อยปลา กับ พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี เจ้าอาวาส วัดคันธาราม ณ บริเวณท่าน้ำปิง ด้านหลังอนุสาวรีย์ พระเจ้ากาวิละ โดยได้ทำการปล่อยปลาจำนวน 6 ชนิดได้แก่ ปลายี่สก,ปลาช่อน ,ปลาสวาย,ปลาหมอ ,ปลากดคัง และปลาบึก ทั้งนี้ ทางเจ้าอาวาสได้มอบเงินและข้าวสาร ปลากระป๋อง และไข่ไก่ พร้อมกับยารักษาโรค จำนวน 100 ชุด ให้แก่ มทบ.33 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19