มทบ.33 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

มทบ.33 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ผบ.มทบ.33​ , คณะนายทหารและสมาคม​แม่บ้าน​ ทบ.​สาขา​ มทบ.33​  ร่วมแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตรที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.อมก๋อย จำนวน 15 ตัน นำโดย นาย พะนะเชีย (หนานหล้า)ผู้นำจิตวิญญาณ อ.อมก๋อย จว.ช.ม. นำผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวมาแจกจ่าย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชุมชนช่างฆ้อง , ชุมชนลอยเคราะห์ , ชุมชนระแกง ณ วัดบุพพาราม ต.ช้างม่อย อ.เมือง จว.ช.ม. จำนวน 700 คน  และชุมชนว้ดควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา , ชุมชนวัดโลกโมฬี และชุมชนวัดพระเจ้าเม็งรายสามัคคี ณ วัดหม้อคำตวง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จว.ช.ม. จำนวน 250 คน โดยได้จัดกำลังพลจิตอาสา พระราชทาน ร่วมช่วยเหลือในการขนย้าย พืชผลการเกษตรและจัดระเบียบผู้มารับพืชผลทางการเกษตร เพื่อรักษาระยะห่างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อจากโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด