” มีแล้วแบ่งปัน ” จัดรถพุ่มพวงแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

มทบ.33 จัดกิจกรรม” มีแล้วแบ่งปัน ” โดย ผบ.มทบ.33 ให้จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถพุ่มพวง นำอาหารกล่องจำนวน 100 กล่อง ที่จัดซื้อช่วยเหลือร้านค้าชุมชนรอบค่าย และพืชผลทางการเกษตร จาก อ.อมก๋อย จำนวน 300 กก. ประกอบด้วยกะหล่ำ , มะเขือเทศ, มะม่วง, แก้วมังกร และไข่ไก่จำนวน 500 ฟอง ไปทำการแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   ณ ชุมชนหัวฝาย , ชุมชนกำแพงงาม และชุมชนฟ้าใหม่ ต.หายยา อ.เมือง จว.ช.ม. รวมมีผู้มารับ จำนวน 250 ราย โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด