มทบ.33 จัดรถพุ่มพวง ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มทบ.33 จัดกิจกรรม” มีแล้วแบ่งปัน ” โดย ผบ.มทบ.33 ให้จัดกำลังพลพร้อมรถพุ่มพวง นำอาหารกล่องจำนวน 100 กล่อง ที่จัดซื้อช่วยเหลือร้านค้าชุมชนรอบค่าย และจัดซื้อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร  จำนวน 300 กก. ประกอบด้วยกะหล่ำ , มะเขือเทศ , ถั่งฝักยาว , ผักคะน้า , ผักบุ้ง , แตงกวา , มะนาว และไข่ไก่จำนวน 300 ฟอง ไปทำการแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ชุมชนเมืองสาตรน้อยและชุมชนบ้านเด่น ต.วัดเกต อ.เมือง จว.ช.ม. โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด