มทบ.33 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา

 ผบ.มทบ.33  และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ โดยมี ผวจ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด