แจกข้าวกล่อง อาหารแห้งในตู้ปันสุข เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่ยากจน มารับไปบริโภคในแต่ละวัน

  ผบ.มทบ.33 ได้ตรวจเยี่ยม และให้แนวทางการปฏิบัติงาน แก่ เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ในการอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องโควิด และให้การช่วยเหลือ วัดอุณหภูมิร่างกาย และให้คำแนะนำพร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ผ่านไปมาด้านหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ รวมทั้งการจัดสิ่งของ ข้าวกล่อง อาหารแห้งในตู้ปันสุข เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่ยากจน มารับไปบริโภคในแต่ละวัน