มณฑลทหารบกที่ 33 มีแล้วแบ่งปันแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มณฑลทหารบกที่ 33 “มีแล้วแบ่งปัน”  โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 , คณะนายทหารและสมาคม​แม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33​ ร่วมแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน  25 ตัน รวมทั้งไข่ไก่ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ มาแจกจ่าย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจกจ่ายให้แก่ประชาชน ซึ่งหน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกช่วยเหลือ ดำเนินการแจกจ่ายให้เป็นระเบียบ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อจากโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด