มีแล้วแบ่งปันรถพุ่มพวง และจักรยานยนต์ เดลิเวอรี่ เพื่อทำการแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรม” มีแล้วแบ่งปัน ” โดย ผบ.มทบ.33 ,คณะนายทหาร พร้อมทั้ง สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวง และจักรยานยนต์ เดลิเวอรี่ เพื่อทำการแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ ชุมชนวัดเกต ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด