ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.33 พร้อมคณะ ได้เยี่ยมพบปะให้กำลังใจ แก่ครอบครัว ของครูฝึกทหารใหม่

 ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.33 พร้อมคณะ ได้เยี่ยมพบปะให้กำลังใจ แก่ครอบครัว ของครูฝึกทหารใหม่ ที่บ้านพัก ซึ่งได้พูดคุยสร้างความเข้าใจและให้กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ การฝึกทหารใหม่ต้องมีการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโคงิด-19 และขอฝากความห่วงใยจากนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครับครูทหารใหม่ในขั้นต้นจำนวน 3  ครอบครัว