ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 พร้อมคณะ ได้เยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัว ของครูฝึกทหารใหม่

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 พร้อมคณะ ได้เยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัว ของครูฝึกทหารใหม่ จำนวน 3 ครอบครัว โดยให้กำลังใจ และแจ้งถึงความห่วงใย ของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่มีต่อครอบครัวของครูฝึกทหารใหม่ ที่ต้องเสียสละทุ่มเทในการฝึกทหารใหม่ในห้วงนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวด พร้อมกับได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งของสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านทหารบก และจากหน่วยเพิ่มเติม ให้แก่ครอบครัวของครูฝึกทหารใหม่ทั้งสามครอบครัวด้วย