ผบ.มทบ.33 และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 พร้อมคณะ ได้พบปะให้กำลังใจแก่ครูฝึกทหารใหม่

ผบ.มทบ.33 และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 พร้อมคณะ ได้พบปะให้กำลังใจแก่ครูฝึกทหารใหม่ โดยรักษามาตรป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด ณ บริเวณ ทางเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่  โดยได้พบปะครูฝึกจำนวน 10 นายซึ่งเป็นกำลังพลที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัด 4 นาย และโสดไม่มีครอบครัว  6 นาย เพื่อให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่กำลังพลดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ตั้งแต่ 13-16 ส.ค.64 ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 ได้เดินทางไปเยี่ยมพบปะครอบครัวครูทหารใหม่ ที่บ้านพักของกำลังพลพร้อมทั้งได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาคมแม่บ้านทหารบก สนับสนุน ไปมอบให้แก่ครอบครัวของครูฝึกทหารใหม่ที่บ้านพักแล้ว จำนวน 10 นาย รวมได้มอบครบตามจำนวนครูฝึกทหารใหม่ของหน่วย 20 นาย ซึ่งได้แจ้งถึงความห่วงใย ของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่มีต่อครอบครัวของครูฝึกทหารใหม่ ที่ต้องเสียสละทุ่มเทในการฝึกทหารใหม่ในห้วงนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด