มทบ.33 จัดกิจกรรม”มีแล้วแบ่งปัน” ปล่อยขบวนรถพุ่มพวง และ จักรยานยนต์ เดลิเวอรี่ มทบ.33

 มทบ.33 จัดกิจกรรม” มีแล้วแบ่งปัน ” โดย ผบ.มทบ.33 ,คณะนายทหาร พร้อมทั้ง สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวง และ จักรยานยนต์ เดลิเวอรี่ มทบ.33 นำอาหารกล่องจำนวน 100 กล่อง ที่จัดซื้อช่วยเหลือร้านค้าชุมชนรอบค่าย  และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 ชุดไปทำการแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ บ้านท่ากระดาษ และบ้านขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จว.ช.ม. รวมมีผู้มารับ จำนวน 100 ราย โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด