มทบ.33 จัดกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 มทบ.33 จัดกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานฯ ณ พื้นที่ป่า บ้านปางยาง ต.บ้านปง อ.หางดง จว.ช.ม. โดยมี ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีคณะนายทหาร สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.33 กำลังพลจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา บ้านปางยาง รวมทั้งสมาชิก อส.กร.และส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม โดยได้ดำเนินการปลูกต้นสัก ต้นยางนา ต้นพะยูง ต้นหว้า ต้นประดู่ป่า และมะขามป้อม รวมจำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ป่าจำนวน 10 ไร่ ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จำนวน 50 ราย ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด