ตรวจการก่อสร้างอาคารของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จว.ช.ม.

   ผบ.มทบ.33 ให้การต้อนรับ มทภ.3 และ ร่วมตรวจการก่อสร้างอาคารของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จว.ช.ม.

โดยมี กองพลพัฒนาที่ 3 บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และนำตรวจความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามโครงการ