มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาคลองร่องกระแจะ(ลำเหมืองสาขาคลองแม่ข่า)

มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และประชาชนชุมชนเชียงยืน ทำการพัฒนาคลองร่องกระแจะ(ลำเหมืองสาขาคลองแม่ข่า) บริเวณชุมชนเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จว.ช.ม.