มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19

 มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ซึ่ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ ได้จัดหน่วยมาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ  อาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่ 33 โดย มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา และทหารใหม่ที่ฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ร่วมบริจาคโลหิต รวมจำนวนผู้บริจาคโลหิต 120 ราย ได้โลหิต จำนวน 31,050 ซีซี โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33, คณะนายทหาร และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33  ร่วมเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตฯ ที่มารับบริจาคโลหิต และให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้