ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดช่างก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้หลังที่ 3 อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และคณะนายทหารได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดช่าง แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 33 ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้หลังที่ 3

ของนาย ดอนชัย สาเที่ยง อดีต อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งเป็นผู้พิการขาขาด ณ บ้านหนองเขียว ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่