ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จว.ช.ม.

 ผบ.มทบ.33 พร้อมด้วย รอง.ผบ.มทบ.33 ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.41 และร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จว.ช.ม. และข้อมูลการเก็บกักน้ำของแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ  ห้องประชุม โครงการเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล และร่วมพิธีเปิดป้ายโบราณสถานฯ ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่