มณฑลทหารบกที่ 33  จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

 มณฑลทหารบกที่ 33  จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  ระหว่าง พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล (ท่านเดิม) พลตรี สันติ สุขป้อม (ท่านใหม่)

ณ ลานพิธีมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่