มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรม” มีแล้วแบ่งปัน “

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรม” มีแล้วแบ่งปัน ” โดย พลตรี สันติ สุขป้อม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และคณะนายทหาร ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวง และ จักรยานยนต์เดลิเวอรี่ นำอาหารกล่องจำนวน 150 กล่อง พร้อมพืชผักผลทางการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวง จำนวน 100 กิโลกรัม , เจลล้างมือพระราชทานพร้อมหน้ากากอนามัย 250 ชุดไปทำการแจกจ่าย ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี, ชุมชนบ้านแพะ และชุมชนหนองประทีป ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่