มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน

  มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ทำให้เกิดวิกฤติขาดแคลนโลหิต ณ ธนาคารเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่