ศมพ.อ.อมก๋อย ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อ.อมก๋อย ประจำปี 2565

พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ได้พบปะกำลังพล ศมพ.อ.อมก๋อย โดยให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติภารกิจ ปีงบประมาณ 2565 พร้อมกันนี้ยังได้มอบ ของใช้ที่จำเป็น ข้าวสารและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ณ บก.ศมพ.อ.อมก๋อย