มทบ.33บริการการฉีดวัคซีนเข็มแรก(Sinovac) ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่าย ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิค – 19 รพ.ค่ายกาวิละ บริเวณสโมสรกาวิละ มทบ.33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.

 ผบ.มทบ.33 พร้อมคณะฯ  ตรวจเยี่ยมการบริการการฉีดวัคซีนเข็มแรก(Sinovac) ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่าย ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิค – 19 รพ.ค่ายกาวิละ บริเวณสโมสรกาวิละ มทบ.33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.โดยเปิดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายห้วงวันที่ 18 – 21 ต.ค.64  โดยได้จัดกำลังพลจิตอาสา ให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนซึ่งในวันนี้มีประชาชนมาฉีดวัคซีน รวมจำนวน  565 ราย ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด