มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือกดำเนินกิจกรรมการพัฒนาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม.

 มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือกดำเนินกิจกรรมการพัฒนาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม. โดยการเก็บกวาดขยะใบไม้ กิ่งไม้ ซากอิฐโบราณ ทำความสะอาดบริเวณรอบวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน 9 จุด 12 รายการ ของวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ต.ค.64  โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด