มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน

มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ต.ค.64