รอง ผบ.มทบ.33 ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้เชิญสัญญาบัตร และพัดยศ ไปถวายพระราชปัญญาวชิโรดม ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จว.ช.ม.

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้เชิญสัญญาบัตร และพัดยศ ไปถวายพระราชปัญญาวชิโรดม ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จว.ช.ม. โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ม., พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.33 , หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศิษยานุศิษย์ประชาชนผู้เคารพและเลื่อมใสในพุทธศาสนา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ