ศบภ.มทบ.33 ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ศบภ.มทบ.33 ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตามนโยบายกองทัพบก  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ (หน้าค่ายกาวิละ) อ.เมือง จว.ช.ม.