จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร  รอง ผบ.มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของ มทบ.33 และหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ช.ม. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานกิจกรรม วัดนันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี ผวจ.ช.ม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด