รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช โดยร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ. สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช โดยร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าศาลากลาง จว.ช.ม.