ศบภ.มทบ.33 จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ศบภ.มทบ.33 จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตามนโยบายกองทัพบก  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ (หน้าค่ายกาวิละ) อ.เมือง จว.ช.ม.