ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง เพื่อใช้สำหรับเคลื่อนย้ายทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ของ มณฑลทหารบกที่ 33

ประกาศ IMG_20211025_0001

รายละเอียดแนบท้าย IMG_20211025_0002

 

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33