มอบเงินสงเคราะห์บุพการีที่ทุพพลภาพและบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล ในสังกัด มทบ.33

พล.ต.สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 พร้อมด้วย ประธานแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 ให้เกียรติเป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์บุพการีที่ทุพพลภาพและบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล ในสังกัด มทบ.33 จำนวน 50 ราย ณ อาคารศาสนสถานฯ ค่ายกาวิละ