เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงานใน “กองทัพบก” สมัครตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

#กองทัพบก : เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงานใน “กองทัพบก”
#สมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป….
สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์กองทัพบก ซึ่งประกอบไปด้วย
1.นักเรียนนายสิบทหารบก 2500 อัตรา
2.ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ 200 อัตรา
3.ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 80 อัตรา
4.ทหารอาสา 300 อัตรา
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 5 มกราคม 2565
ได้ที่
โดยจะมีจุด Click เข้าสู่ระบบการสมัครสอบออนไลน์อยู่ภายใน (หลายจุด) ….
การประชาสัมพันธ์ขอให้เน้นย้ำผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการใช้ web application หรือปรึกษาหน่วยทหาร/สำนักงานสัสดีท้องที่ เพื่อช่วยแนะนำในการลงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนแนะนำให้เลือกสอบในอัตราที่เหมาะสม ตรงขีดความสามารถ และจัดลำดับอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของตนอย่างแท้จริง ในลักษณะ
“one stop service
คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”
ในส่วนการร้องขอของทหารเกินเข้ากองประจำการด้วยระบบออนไลน์
ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเพิ่มเป็นจำนวน 510 หน่วย 14,321 อัตรา
กำลังจะเปิด รับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ให้ผู้ที่สมัครใจเข้ารับราชการได้เล็งเห็นอนาคตที่ดีในมาสมัครเข้ากองประจำการด้วยวิธีร้องขอกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ที่จะเปิดปีนี้อีกเป็นรอบที่สอง เพื่อลดยอดการตรวจเลือกประจำปีให้มีการจับใบแดงน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย มุ่งมั่นที่จะทำให้กำลังพลทุกประเภทผ่านระบบการได้มาด้วยความสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกทดแทนการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจเลือกคนไม่เต็มใจเข้าสู่กองทัพอย่างสมบูรณ์