มทบ.33 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 ( KICK OFF )

 รอง มทภ.3 และ รอง ผบ.มทบ.33(1) ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 ( KICK OFF ) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รอง ผวจ.ช.ม.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในการนี้ มทบ.33 และหน่วยทหารในพื้นที่ได้จัดกำลังพล ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป่องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด