มทบ.33 ได้จัดตั้ง กอร.ถปภ.ทภ.3(มทบ.33)ในการปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 8-9 พฤศจิกายน 2564 กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ปฏิบัติภารกิจในการ ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แม่ทัพภาคที่ 3 , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33,ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 และ คณะนายทหาร ร่วมถวายการต้อนรับและถวายพระเกียรติ เฝ้า รับ – ส่ง เสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่