มณฑลทหารบกที่ 33 เฝ้า รับ – ส่ง เสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเป็นประธาน ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33 เฝ้า รับ – ส่ง เสด็จฯ  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564