มทบ.33 ร่วมพิธีปล่อยแถวจัดชุดปฏิบัติการในการติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงและแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

 ผบ.มทบ.33 ร่วมพิธีปล่อยแถวจัดชุดปฏิบัติการในการติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงและแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการเร่งรัดในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จว.ช.ม.