มทบ.33 เฝ้า รับ – ส่ง เสด็จฯ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดอินทราพิบูลย์ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 33 เฝ้า รับ – ส่ง เสด็จฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

19