ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.33 นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับคนชรา ไปมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

 ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.33 โดย รอง ผบ.มทบ.33 ได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับคนชรา ไปมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานดูแลคนชราที่ไร้ญาติ ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนของใช้จำเป็นในห้วงสถานการณ์โควิด โดยได้มอบ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ทิชชู่เปียก นมแลคตาซอย ขนมปัง สบู่แชมพูและหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งยารักษาโรค