มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมถวายการต้อนรับและถวายพระเกียรติ เฝ้า รับ – ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33,ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 และ คณะนายทหาร ร่วมถวายการต้อนรับและถวายพระเกียรติ เฝ้า รับ – ส่ง เสด็จ ณ สนามบินแม่ฮ่องสอน, ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่