มทบ.33 ร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จว.เชียงใหม่

 มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 9 นายร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จว.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด