มทบ.33 จัดการแสดงดนตรี ” กองทัพบกเพื่อประชาชน ” ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์( ถนนคนเดินวันอาทิตย์ )

มทบ.33 จัดการแสดงดนตรี ” กองทัพบกเพื่อประชาชน ” โดยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และ บทเพลงเสริมสร้างความรักชาติ เพื่อเป็นสื่อในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์( ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จว.ช.ม.พร้อมกันนี้ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพระราชทานให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาชมดนตรี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด