ผบ.มทบ.33 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

ผบ.มทบ.33 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า บริเวณริมคลองแม่ข่าใกล้แจ่งศรีภูมิ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีกำลังจิตอาสา จาก มทบ.33, ร.7 ,ร.7พัน.1, พัน.พัฒนา 3, ป.4 พัน.7 , ศป.บส.ชน. และประชาชนจิตอาสา ทต.ฟ้าฮ่าม ร่วมกิจกรรม โดยได้ดำเนินการพัฒนาสองฝั่งคลองแม่ข่าเป็นระยะทาง 1 ก.ม. ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด