มทบ.33 ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้  พ.อ.กฤติคุณ นิโลบล รอง เสธ.มทบ.33 เป็นผู้แทนร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ อาคารนิทรรศการ 2 ห้องสักทอง  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จว.ช.ม.