พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน  ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ารวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และได้ตรวจพื้นที่การก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนระแกง ของเทศบาลนครเชียงใหม่, พื้นที่แก้มลิงสำหรับเก็บกักน้ำไว้ช่วยเติมให้คลองแม่ข่าในหน้าแล้ง ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่