ผู้บัญชาการกองทัพบก  กรุณามอบ รถเข็นวีลแชร์ให้กับครอบครัวกำลังพล ในสังกัดกองทพบก

ผู้บัญชาการกองทัพบก  กรุณามอบ รถเข็นวีลแชร์ให้กับครอบครัวกำลังพล ในสังกัดกองทพบก ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็น ในชีวิตประจำวันเพื่ออำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับ ครอบครัวกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33  ณ อาคาร เอนก-โกศล ค่ายกาวิละ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่