ประชุมเตรียมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 ” หลักสูตรพื้นฐาน ” (ภาค 3)  รุ่นที่ 1/65

 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน ร่วมประชุมเตรียมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 ” หลักสูตรพื้นฐาน ” (ภาค 3)  รุ่นที่ 1/65 ณ ห้องประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเรือเอก คณีพล  สงเจริญ รองผู้บัญชาการโรงเรียน จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม