นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทาง มา  มอบถุงพระราชทาน และเสื้อกันหนาว ให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ของ อ.อมก๋อย

พล.ต.สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก  วังแก้วรอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทน ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทาง มา  มอบถุงพระราชทาน และเสื้อกันหนาว ให้แก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ของ อ.อมก๋อย ณ พื้นที่ โครงการสถานีการเกษตรที่สูงดอยแบแล ต.สบโขง อ.อมก๋อย จว.ช.ม. รวมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ